Blog

16 Niesamowitych cytatów na temat kreatywności


16 Niesamowitych cytatów na temat kreatywności

„Każdy posiada ogromne pokłady kreatywności, które wynikają z faktu bycia człowiekiem. Wyzwanie polega na tym, by je rozwijać.” – Ken Robinson

„Kreatywność jest wyjściem poza wyobraźnię, bo wymaga, żeby daną rzecz rzeczywiście wykonywać, a nie tylko myśleć o niej.” – Ken Robinson

„Nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie boją się nowych pomysłów, ja boję się starych.” – John Cage

„Popełniam więcej błędów niż ktokolwiek, kogo znam, i prędzej czy później opatentuję większość z nich.” – Tomasz Edison

„To, czego najbardziej obawiamy się w organizacjach – wahania, zakłócenia, nierównowagi – to podstawowe źródła kreatywności.” – Alfred North Whitehead

„Kreatywność wymyśla nowe rzeczy, a innowacje robią nowe rzeczy”. – Theodore Levitt

„Nie możesz wykorzystać kreatywności. Im więcej używasz, tym więcej masz.” – Maya Angelou

„Kreatywność pozwala popełniać błędy, a sztuka wie, które z nich zachować”. – Scott Adams

„Twórczość jest nagłym ustaniem głupoty.” – Edwin Land

„Aby żyć twórczym życiem, musimy stracić lęk przed byciem kiepskim”. – Joseph Chilton Pierce

„Nie chodzi o to, na co patrzysz, ale co widzisz”. – Henry David Thoreau

„Twórczość jest niezadowoleniem przełożonym na sztukę.” – Eric Hoffer

„Prawdziwie twórcza osoba pozbawia się wszystkich narzuconych sobie ograniczeń”. – Gerald Jampolsky

„Niepokój jest najlepszą ręką kreatywności.” – TS Eliot

„Im bardziej oryginalne odkrycie, tym bardziej oczywiste wydaje się później”. – Arthur Koestler

„W miarę nasilania się konkurencji wzrasta potrzeba kreatywnego myślenia, nie wystarczy zrobić to samo lepiej … nie wystarczy już, by być skutecznym i rozwiązywać problemy”. – Edward de Bono